Báng Giá Dịch Vụ của Nha Khoa DR.BEAM

 • Nhổ răng sữa bôi tê hay xịt tê

  500,000 - 100,000 đ
 • Nhổ răng sữa tiêm tê

  100,000 - 200,000 đ
 • Nhổ răng vĩnh viễn lung lay

  300,000 đ
 • Nhổ răng cửa, răng nanh đã điều trị tủy

  1,000,000 đ
 • Nhổ răng cửa, nanh

  500,000 đ
 • Nhổ răng cối nhỏ

  700,000 đ
 • Nhổ răng cối nhỏ đã điều trị tủy

  1,000,000 đ
 • Nhổ răng cối lớn

  1,000,000 đ
 • Nhổ răng cối lớn đã điều trị tủy

  1,300,000 đ
 • Nhổ răng khôn mọc thẳng

  1,200,000 đ
 • Nhổ chân răng, răng một chân

  700,000 đ
 • Nhổ chân răng, răng nhiều chân

  900,000 - 1,200,000 đ
 • Nhổ răng thưa, răng dị dạng

  300,000 đ
 • Rạch và dẫn lưu áp-xe - đường trong miệng

  1,500,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (dưới 5 cm)

  2,000,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (trên 5 cm)

  3,000,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm thiếu hổng tổ chức

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật nhổ răng nhiều chân có chia tách chân răng

  1,300,000 - 2,000,000 đ
 • Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm trên lệch ngoài

  1,400,000 - 1,800,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn hàm trên mọc ngầm

  3,000,000 - 3,500,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn mọc lệch dưới 45°

  1,500,000 - 2,000,000 đ
 • Phẩu thuật răng khôn mọc lệch từ 45° - dưới 90°

  1,800,000 - 2,500,000 đ
 • Phẩu thuật răng khôn mọc lệch từ 90° trở lên

  2,400,000 - 3,500,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn hàm dưới mọc lệch ngầm

  3,000,000 - 3,500,000 đ
 • Phẫu thuật lấy chân răng sót

  1,800,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi xơ, bộc lộ răng

  1,200,000 đ
 • Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương 1-2 răng

  1,500,000 - 2,200,000 đ
 • Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương trên 2 răng

  2,500,000 - 3,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng cửa

  2,500,000 - 3,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm nhỏ

  3,000,000 - 4,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm lớn

  5,000,000 - 5,500,000 đ
 • Laser kích hoạt tăng tốc độ di chuyển

  15,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt xương vỏ vùng răng trước

  10,000,000 đ
 • Phẫu thuật xương hàm hô / móm (chưa tính khí cụ bổ trợ)

  55,000,000 - 80,000,000 đ
 • Chốt ngà

  250,000 - 500,000 đ
 • Chốt tủy kim loại

  500,000 đ
 • Chốt tủy sợi carbon

  1,200,000 đ
 • Trám Composite - xoang 1

  320,000 - 400,000 đ
 • Trám Composite - xoang 2

  500,000 - 700,000 đ
 • Trám Composite - xoang 3

  450,000 - 500,000 đ
 • Trám Composite - xoang 4

  800,000 - 1,000,000 đ
 • Trám Composite - xoang 5

  400,000 - 500,000 đ
 • Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji)

  200,000 - 250,000 đ
 • Trám Sandwich 2 lớp (GIC + Composite)

  650,000 - 850,000 đ
 • Trám tạm Eugenate

  100,000 đ
 • Che tủy gián tiếp răng sữa

  200,000 đ
 • Che tủy trực tiếp răng sữa

  400,000 đ
 • Lấy tuỷ buồng răng sữa

  400,000 đ
 • Lấy tủy chân răng cửa sữa

  400,000 đ
 • Lấy tủy chân răng hàm sữa

  600,000 đ
 • Che tủy gián tiếp răng vĩnh viễn

  600,000 đ
 • Che tủy trực tiếp răng vĩnh viễn

  800,000 đ
 • Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn

  1,000,000 đ
 • Điều trị tủy răng cửa, nanh

  800,000 - 1,500,000 đ
 • Điều trị tủy răng hàm nhỏ

  1,400,000 - 2,000,000 đ
 • Điều trị tủy răng hàm lớn trên

  2,000,000 - 2,500,000 đ
 • Điều trị tủy răng hàm lớn dưới

  1,800,000 - 2,500,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cửa, nanh

  1,100,000 - 2,000,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng hàm nhỏ

  2,200,000 - 2,500,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng hàm lớn trên

  2,900,000 - 3,000,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng hàm lớn dưới

  2,600,000 - 3,000,000 đ
 • Cạo vôi răng cho người lớn mức độ 1

  200,000 - 300,000 đ
 • Cạo vôi răng cho người lớn mức độ 2

  350,000 - 450,000 đ
 • Cạo vôi răng cho người lớn mức độ 3

  450,000 - 700,000 đ
 • Cạo vôi răng cho trẻ em

  200,000 đ
 • Thổi cát vết dính do sử dụng thuốc lá

  1,200,000 đ
 • Cạo vôi răng và xử lý bề mặt chân răng trên 3 răng (mỗi phần tư hàm)

  900,000 - 2,000,000 đ
 • Cạo vôi và xử lý bề mặt gốc răng 1- 3 răng

  500,000 - 1,200,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, trẻ em

  300,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, người lớn 1 hàm

  400,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, người lớn 2 hàm

  600,000 đ
 • Nạo túi nha chu, mỗi răng

  300,000 đ

Phẫu thuật nha chu

 • Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết (1-3 răng)

  2,500,000 - 10,000,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu ghép nướu rời (1-3 răng)

  3,200,000 - 10,000,000 đ
 • Phẫu thuật làm dài thân răng: 1 - 3 răng

  1,800,000 - 4,000,000 đ
 • Phẫu thuật làm dài thân răng: 4 - 6 răng

  4,000,000 - 8,000,000 đ
 • Phẫu thuật làm dài thân răng: 1 hàm

  12,000,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ một vùng

  2,500,000 - 6,000,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ toàn hàm

  4,200,000 - 10,000,000 đ
 • Phẩu thuật cắt thắng môi bằng dao thường

  1,200,000 - 2,000,000 đ
 • Phẩu thuật cắt thắng lưỡi bằng dao thường

  1,200,000 - 3,000,000 đ
 • Phẩu thuật cắt bỏ mô quá sản mỗi cung hàm bằng Laser

  2,500,000 đ
 • Phẩu thuật cắt bỏ mô quá sản toàn hàm

  4,500,000 - 12,000,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu cắt/ tạo hình nướu (1-3 răng)

  500,000 - 8,000,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu cắt/ tạo hình nướu (4-8 răng)

  12,000,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu lật vạt, xử lý mặt gốc răng - 1 răng ban đầu

  1,500,000 - 2,500,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu lật vạt, xử lý mặt gốc răng - mỗi răng thêm

  700,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu ghép xương - vị trí đầu tiên phần tư hàm

  4,500,000 - 10,000,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu ghép xương - mỗi vị trí thêm trong phần tư hàm

  2,000,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu tái tạo mô có hướng dẫn - sử dụng màng tự tiêu, mỗi vị trí, mỗi răng

  3,000,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu tái tạo mô có hướng dẫn - sử dụng màng không tiêu, mỗi vị trí, mỗi răng

  3,500,000 đ

Inlay/ Onlay

 • Inlay/onlay sứ Ziconia

  5,000,000 - 8,000,000 đ
 • Inlay/onlay sứ Cercon

  6,000,000 đ
 • Inlay/onlay composite

  1,500,000 đ
 • Inlay/onlay vàng

 • Gắn lại Inlay/ onlay

  600,000 - 1,000,000 đ

Mão tạm

 • Mão tạm nhựa

 • Mão tạm sứ

  1,800,000 đ

Tháo phục hình

 • Tháo mão răng Kim loại - 1 đơn vị

  300,000 đ
 • Tháo mão răng sứ Zirconia

  500,000 đ
 • Tháo cầu răng sứ Zirconia

  500,000 - 700,000 đ
 • Tháo chốt

  500,000 đ

Post & Core

 • Tái tạo cùi chốt kim loại

  900,000 đ
 • Tái tạo cùi chốt sợi thạch anh

  1,200,000 - 1,500,000 đ
 • Cùi giả kim loại thường

  500,000 - 650,000 đ
 • Cùi giả Titan

  1,000,000 đ
 • Cùi giả Zirconia

  2,500,000 đ
 • Tái tạo cùi với chốt ngà

  700,000 đ

Chụp răng – Cầu răng

 • Mão toàn diện kim loại Cr- Co

  1,200,000 đ
 • Mão toàn diện Titan

  2,200,000 đ
 • Mão toàn diện Vàng

 • Mão Sứ kim loại Cr - Co

  1,200,000 - 1,800,000 đ
 • Mão Sứ Titan

  2,200,000 - 2,500,000 đ
 • Mão sứ Ziconia

  5,000,000 đ
 • Mão sứ Cercon

  6,000,000 đ
 • Mão sứ DDBio

  6,000,000 đ
 • Mão sứ Cercon HT

  8,000,000 đ
 • Mão toàn sứ Emax

  6,000,000 đ
 • Gắn lại mão răng

  300,000 - 1,000,000 đ
 • Veneer sứ Emax

  7,000,000 - 8,500,000 đ
 • Veneer sứ Cercon

  7,000,000 đ
 • Veneer sứ Cercon HT

  8,000,000 đ
 • Hàm nhựa bán phần, 1 răng (hàm tạm)

  500,000 - 700,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp cả trên và duới

  14,000,000 - 30,000,000 đ
 • Hàm giả toàn hàm, hàm dưới

  8,000,000 - 18,000,000 đ
 • Hàm giả toàn hàm, hàm trên

  7,000,000 - 15,000,000 đ
 • Nền hàm nhựa có lưới

  1,000,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft

  2,500,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa cứng (Chưa có răng)

  1,800,000 đ
 • Hàm khung Cr - Co

  3,000,000 - 3,500,000 đ
 • Hàm khung Titan

  5,000,000 - 5,500,000 đ
 • Hàm khung liên kết Cr - Co

  3,500,000 - 5,000,000 đ
 • Hàm khung liên kết Titan

  5,500,000 - 7,000,000 đ
 • Mão lồng

  1,200,000 đ
 • Mắc cài đơn

  1,200,000 đ
 • Mắc cài đôi

  1,700,000 đ
 • Mắc cài bi

  2,000,000 đ
 • Răng nhựa Việt Nam

  200,000 đ
 • Răng nhựa ngoại

  500,000 đ
 • Răng Composite

  800,000 đ
 • Răng sứ

  1,200,000 đ
 • Vá hàm toàn hàm bị gãy

  1,200,000 đ
 • Vá hàm bán hàm bị gãy

  900,000 đ
 • Thay thế răng mất hay răng gãy(mỗi răng)

  1,200,000 đ
 • Thêm răng vào hàm giả ( mỗi răng)

  1,200,000 đ
 • Thay thế tất cả các răng và nhựa trên khung kim loại

  700,000 đ
 • Sửa hoặc thay móc bị gãy, hàm nhựa

  900,000 đ
 • Thay móc hàm khung

  1,500,000 đ
 • Đệm hàm

  1,500,000 đ
 • Tẩy trắng tại nhà bằng Pola-night (Úc)

  1,500,000 - 1,800,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Pola-office (Úc)

  2,500,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng BleachBright (Mỹ)

  3,000,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Công nghệ Zoom (Mỹ)

  4,500,000 đ
 • Tẩy trắng răng phối hợp tại phòng khám và duy trì tại nhà

  5,400,000 đ
 • Tẩy trắng răng từ bên trong - mỗi răng

  800,000 đ
 • Khám tư vấn và lấy mẫu nghiên cứu chỉnh nha

  500,000 đ
 • Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết

  3,500,000 đ

Chỉnh nha dự phòng cho trẻ em

 • Khí cụ Twicare hay IF (tiền chỉnh nha)

  3,500,000 đ
 • Khí cụ loại bỏ thói quen xấu

  3,500,000 đ

Chỉnh nha can thiệp sớm

Khí cụ tháo lắp

 • Khí cụ Hawley tiêu chuẩn

  3,500,000 đ
 • Khí cụ Hawley biến đổi có ốc nong 2 chiều

  5,000,000 đ
 • Khí cụ Hawley biến đổi có ốc nong 3 chiều

  7,000,000 đ
 • Khí cụ Activator tiêu chuẩn

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Activator biến đổi có ốc nong

  12,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block ngược

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Fanklin

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Lip Bumber

  12,000,000 đ
 • Điều trị hỗ trợ bằng khí cụ cố định (RPE)

  10,000,000 đ
 • Bộ giữ khoảng tháo lắp

  2,500,000 đ

Khí cụ cố định

 • Bộ giữ khoảng cố định

  3,500,000 đ
 • Khí cụ 2 x 4 tiêu chuẩn

  10,000,000 đ
 • Khí cụ 2 x 4 tự buộc

  15,000,000 đ
 • Khí cụ 2 x 4 sứ

  15,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block cố định

  10,000,000 đ
 • Khí cụ RPE (nong nhanh)

  6,000,000 - 10,000,000 đ
 • Khí cụ Quad-helix

  10,000,000 đ
 • Khí cụ TPA

  5,000,000 đ
 • Khí cụ di xa răng hàm lớn

  10,000,000 đ
 • Cung lữơi (hàm dưới)

  5,000,000 đ
 • Khí cụ Headgear

  9,000,000 - 10,000,000 đ
 • Khí cụ Facemaks

  10,000,000 đ
 • Mặt phẳng nghiêng

  3,000,000 - 3,500,000 đ

Phẫu thuật nha chu

 • Mắc cài kim loại tiêu chuẩn

  30,000,000 - 40,000,000 đ
 • Mắc cài kim loại tự buộc

  45,000,000 - 50,000,000 đ
 • Mắc cài sứ thẩm mỹ

  45,000,000 - 55,000,000 đ
 • Mắc cài sứ tự buộc

  55,000,000 - 60,000,00 đ
 • Mắc cài mặt lưỡi

  75,000,000 - 145,000,000 đ
 • Mắc cài cá nhân hóa

  85,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 1

  80,000,000 - 105,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 2

  100,000,000 - 110,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 3

  115,000,000 - 120,000,000 đ
 • Khí cụ Aligner

  35,000,000 đ
 • Khí cụ Bite Plan

  5,500,000 đ
 • Minivist

  2,500,000 - 3,000,000 đ
 • Miniplate

  5,500,000 - 6,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Force hoặc Focus ( Đẩy lùi hàm trên - tiến hàm dưới)

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Trans - Force

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Propel tăng tốc chỉnh nha

  17,000,000 đ
 • Dây cũng thẩm mỹ

  700,000 đ
 • Máng duy trì

  1,500,000 - 2,000,000 đ
 • Cung duy trì

  1,500,000 - 2,500,000 đ
 • Phim quanh chóp kỹ thuật số

  30,000 - 50,000 đ
 • Phim cánh cắn kỹ thuật số

  150,000 đ
 • Phim mặt nhai kỹ thuật số

  150,000 đ
 • Phim toàn cảnh kỹ thuật số Panorama

  150,000 đ
 • Phim sọ nghiêng kỹ thuật số Cefalometic

  150,000 đ
 • Phim cắt lớp CT scan hàm trên

  350,000 đ
 • Phim cắt lớp CT scan hàm dưới

  350,000 đ
 • Phim cắt lớp CT scan 2 hàm

  500,000 đ

Phẫu thuật đặt trụ implant

 • Phẫu thuật đặt trụ implant Dentium - Korea

  $800
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Dentium - USA

  $1,000
 • Phẫu thuật đặt trụ implant BioDenta - Swiss

  $1,200
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Tekka - France

  $1,200
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Nobel Replace - USA

  $1,400
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Nobel Active - USA

  $1,550
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Straumann SLA - Swiss

  $1,400 - $1,550
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Straumann SLA Active - Swiss

  $1,600 - $1,800
 • Phẫu thuật đặt trụ mini implant Dentium - Korea

  $400 - $450

Phẩu thuật xương

 • Phẫu thuật nâng xoang kín - 1 răng

  $200 - $250
 • Phẫu thuật nâng xoang hở - 1 xoang

  $850 - $1,000
 • Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Bio-Oss- USA - 1 răng

  $800 - $1,000
 • Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Osteon - Korea - 1 răng

  $500
 • Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Bio-Oss- USA - 1 răng

  $1,000
 • Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Osteon - Korea - 1 răng

  $700
 • Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant

  $150
 • Phẫu thuật ghép mô liên kết

  $500
 • Phẫu thuật lấy trụ implant cũ

  $150

Phục hình trên implant

 • Magnetic Abutment - Dentium

  $250
 • Ball Abutment - Dentium

  $220
 • Screw Abutment - Dentium

  $220
 • Angle Abutment - Dentium

  $250
 • Straight Abutment - Dentium

  $220
 • Customize Titanium Abutment - Dentium

  $300
 • Customize Zirconia Abutment - Dentium

  $350
 • Ball Abutment - Bio Denta

  $280
 • Screw Abutment - Bio Denta

  $280
 • Angle Abutment - Bio Denta

  $280
 • Straight Abutment - Bio Denta

  $250
 • Customize Titanium Abutment - Bio Denta

  $350
 • Customize Zirconia Abutment - Bio Denta

  $400
 • Locator Abutment - Straumann/Nobel

  $480
 • Screw Abutment - Straumann/Nobel

  $480
 • Angle Abutment - Straumann/Nobel

  $420
 • Straight Abutment - Straumann/Nobel

  $380
 • Customize Titanium Abutment - Straumann/Nobel

  $450
 • Customize Zirconia Abutment - Straumann/Nobel

  $500
 • Nền hàm hybrid Cr-Co

  $850
 • Thanh nối Implant

  $750

Lịch Làm Việc

 • Thứ 2

  08:00 - 20:00
 • Thứ 3

  08:00 - 20:00
 • Thứ 4

  08:00 - 20:00
 • Thứ 5

  08:00 - 20:00
 • Thứ 6

  08:00 - 20:00
 • Thứ 7

  08:00 - 20:00
 • Chủ nhật

  08:00 - 17:00
TOP